นางสาวสุขณัฏฐ์ทิพ รักษาวงศ์

การงานอาชีพ, คอมพิวเตอร์