แผนที่ภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

แผนที่ภายในโรงเรียน

อาคารอเนกประสงค์ / โดมกีฬา

อาคารวิสุทธิ์คุณากร / หอประชุม

ลานกีฬา / ฟุตซอล / สนามบาส

จุดพักผ่อน

อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 5

อาคาร 3

บ้านพักครู

ห้องน้ำครู

ห้องน้ำ

สนามกีฬา / สนามฟุตบอล

สนามบาส

ต้นไทร

Contact Website (ติดต่อเว็บไซต์)
Contact School (ติดต่อโรงเรียน)
Contact Activitys (ติดต่อโรงเรียน กิจกรรม)