ตรวจสอบผลการเรียน

หากมีปัญหาการตรวจสอบผลการเรียนให้ติดต่อฝ่ายวัดผลประเมินผล โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)

คำชี้แจง การเข้าดูผลการเรียน อ่านก่อน!

  1. ให้นักเรียนใส่รหัสนักเรียนที่มีเลขศูนย์ขึ้นต้นเสมอ ตัวอย่าง 01235 (**ให้ครบ 5 หลัก)

  2. รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 จะต้องใส่ 13/12/2554 (***จะต้องใส่เครื่องหมาย / ครับ)

  3. หากลองใส่แล้วติดปัญหาจริงๆให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ในส่วนของการวัดผลประเมินผล โดยติดต่อผ่านครูที่ปรึกษา

  4. นักเรียนเลือกปีการศึกษาที่ต้องการดู เช่น 1/2566 แล้วกดค้นหา

  5. หากนักเรียนต้องการพิมพ์ หรือ SAVE เป็นไฟล์ ให้กด Ctrl + P แล้วตั้งค่า Save to PDF 

กรณีมีปัญหาการเข้าดูเกรดไม่ได้ หรือ เกรดมีปัญหาให้แจ้งเข้ามาทาง Add Line Official
ให้นักเรียนแจ้ง เลขประจำตัวนักเรียน / วันเดือนปีเกิด / ชื่อ - นามสกุล / ชั้น เอาไว้ ทาง Admin จะแก้ไข