ตรวจสอบผลการเรียน

หากมีปัญหาการตรวจสอบผลการเรียนให้ติดต่อฝ่ายวัดผลประเมินผล โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)

คำชี้แจง การเข้าดูผลการเรียน อ่านก่อน!

  1. ให้นักเรียนใส่รหัสนักเรียนที่มีเลขศูนย์ขึ้นต้นเสมอ ตัวอย่าง 01235 (**ให้ครบ 5 หลัก)

  2. รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 จะต้องใส่ 13/12/2554 (***จะต้องใส่เครื่องหมาย / ครับ)

  3. หากลองใส่แล้วติดปัญหาจริงๆให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ในส่วนของการวัดผลประเมินผล โดยติดต่อผ่านครูที่ปรึกษา