ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (IT)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Logo , Present Logo Video , etc.

Terms of Use (เงื่อนไขในการใช้งาน)

• ไม่อนุญาติให้นำ Logo หรือคลิปต่างๆ ที่ให้โหลดทาง เว็ปไซต์ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใดๆ ที่ทำให้ก่อเกิดรายได้ (T1)

• จาก (T1) สามารถนำไฟล์ที่โหลดจากเว็ปไซต์ นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) นำไปใช้ในการนำเสนอผลงาน เช่น โครงงาน , ประกวดงานต่างๆ

• ขอสงวนสิทธ์ในการตัดแต่งสีรูปภาพไฟล์ Logo หรือรูปภาพต่างๆ

Contact Website (ติดต่อเว็บไซต์)
Contact School (ติดต่อโรงเรียน)
Contact Activitys (ติดต่อโรงเรียน กิจกรรม)