Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45aiFnTNy1LYk5UelhZZFU

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45aiFnTam9tcDMzdmtaVlE


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด