Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


         เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  จังหวัดชลบุรี  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด