Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

กำหนดการสอบปลายภาค

      โรงเรียนกำหนดการสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  วันที่  26 - 28 กันยายน  2561  ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนัง...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนแกนนำ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกให้...

อ่านต่อ.. »


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นางไพเราะ   วงษ์ไทยผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม...

อ่านต่อ.. »


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม  2561  มีผลการแข่งขัน  ดั...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรับสมัครครู

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  รับสมัครครูอัตราจ้างทุกวิชาเอก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45aiFnTNy1LYk5UelhZZFU ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45...

อ่านต่อ.. »


การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

                โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2650 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารวิ...

อ่านต่อ.. »


ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  "วังน้ำเย็นวิชาการ"  ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม  2559 ...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

         เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  จังหวัดชลบุรี &...

อ่านต่อ.. »


การรับรองมาตรฐานการศึกษา

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระด...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด