Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ.. »
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 10 สิงหาคม  2559 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ ระลึกถึงพระมหากรุณ...

อ่านต่อ.. »


โครงการอบรมเสริมสร้างระบบคิดสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ จ.ระยอง

   วันที่  25  กรกฎาคม 2559 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยองและ เทศบาลนครระยอง  จ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก

     วันที่  21 - 23 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออก  "วังน้ำเย็นวิชาการ&q...

อ่านต่อ.. »


โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัยและคณะผู้บริหารเทศบาล เดินทางมาเป็นประธ...

อ่านต่อ.. »


โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้

     วันที่ 1 กรกฎาคม  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ สำหรับ น.ร. ชั้น ม. 3 ที่เจดีย์กลางน้ำ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา yc

     วันที่ 29 - 30 มิถุนายน  2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา yc ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันสุนทรภู่

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่  กวีเอกของไทย ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ


รอบรู้เรื่องอาเซียน