Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

กีฬาสี

         เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2561  ขึ้น  ณ  สนามฟุตบอล ...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ฯ

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้  บูรณาการศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...

อ่านต่อ.. »


วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษ...

อ่านต่อ.. »


พิธีไหว้ครู

         เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2561  &nbs...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง นายวรวิทย์   ศุภโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปร...

อ่านต่อ.. »


วันมอบดอกไม้

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมวันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ...

อ่านต่อ.. »


ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ.. »
ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด