Facebook


โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
  • โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
  • โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
  • โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

ข่าวสารการศึกษา


10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45aiFnTNy1LYk5UelhZZFU ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4  https://drive.google.com/open?id=0B3FUu45...

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560                 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2650 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารวิ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  "วังน้ำเย็นวิชาการ"  ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม  2559 ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน          เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  จังหวัดชลบุรี &...

การรับรองมาตรฐานการศึกษา           โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระด...

สื่อมัลติมีเดีย

มารยาทไทย
ผลงานการตัดต่อวีดีโอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องมารยาทไทย

อ่านต่อ.. »
ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา