Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวโรงเรียน

กำหนดการสอบปลายภาค       โรงเรียนกำหนดการสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  วันที่  26 - 28 กันยายน  2561  ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนัง...

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนแกนนำ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกให้...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นางไพเราะ   วงษ์ไทยผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม...

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม  2561  มีผลการแข่งขัน  ดั...

ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  รับสมัครครูอัตราจ้างทุกวิชาเอก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...

สื่อมัลติมีเดีย

แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

อ่านต่อ.. » 


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด