Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562 ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ...

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตา) ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4   ...

ประกาศรับสมัครบุคลากร ประกาศรับสมัครบุคลากร 4 วิชาเอก 1. วิชาเอกภาษาไทย 2อัตรา 2. วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา 3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 4. วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา สนใจติดต่อได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต...

ประดับปลอกแขนสภานักเรียน 15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมประดับปลอกแขนสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสัญลักษณ์/เครื่องหมายปลอกแขนการปฏิบัติหน้าที่และเ...

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561     ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ในวันพุธ  ที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ...

สื่อมัลติมีเดีย

แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

อ่านต่อ.. » 


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด