Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคลากร ประกาศรับสมัครบุคลากร 4 วิชาเอก 1. วิชาเอกภาษาไทย 2อัตรา 2. วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา 3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 4. วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา สนใจติดต่อได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต...

ประดับปลอกแขนสภานักเรียน 15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมประดับปลอกแขนสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสัญลักษณ์/เครื่องหมายปลอกแขนการปฏิบัติหน้าที่และเ...

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561     ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ในวันพุธ  ที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ...

กำหนดการสอบปลายภาค       โรงเรียนกำหนดการสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  วันที่  26 - 28 กันยายน  2561  ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนัง...

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนแกนนำ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกให้...

สื่อมัลติมีเดีย

แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

อ่านต่อ.. »



 


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด